thumb image

Gündem

YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI KONUŞMALARI ve SUNUMLARI

YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI

Yerel Demokrasi Konferansı* 11 Şubat 2024 tarihinde Taksim Hill Hotel toplantı salonunda gerçekleştirildi. Konferans hazırlık çalışmalarını yürüten 6 atölye grubu 10 Şubat’ta aynı salonda biraraya gelerek konferansta sunulacak raporları finalize ettiler ve sonuç bildirgesi taslağını hazırladılar. 

Konferans; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem ve depremin iktidar tarafından bir katliama dönüştürülmesinin yıldönümünde depremde yitirilen canlara, tarihi ve kültürel mirasa ve kentlere adandı ve deprem belgeseli eşliğinde saygı duruşu ile başladı.

İlk açılış konuşmasını Mimar Mücella Yapıcı yaptı. Gerçek demokrasinin; azınlıkların, ötekilerin, yoksulların sözlerini yönetime ulaştıran, karşılıklı tartışmaya ve haklara dayalı, aynı fikirde olma zorunluluğunun olmadığı bir uzlaşma ve müzakere rejimi olduğunu, demokrasi bir yönetim biçiminden ziyade bir yaşam biçimi olması gerektiğini belirten Yapıcı “demokrasinin yerelden yükselmesi dışında başka hiçbir çare yoktur. Bunu temsili demokrasinin düşüncesine bırakırsak bundan iktidar karlı çıkar” dedi.

İkinci açılış konuşmasında AİHM Eski Yargıcı Rıza Türmen “Katılımcı demokrasinin uygulandığı yerlerde halkın siyasete yabancılaşması sona eriyor. Halk meclisleri bir yurttaşlık okulu görevi görüyor.” dedi ve konferanstan çıkacak sonucun Türkiye’nin demokratikleşmesi bakımından önemli bir adım olacağını vurguladı.

Hazırlık çalışmalarını sürdüren 6 atölyenin raporları, grup sözcüleri tarafından sunuldu. (Toplumsal Cinsiyet, Yerel-merkez ilişkisi, Kent hakkı, Herkesin kenti, Ekolojik yerel yönetimler, Halkçı ve toplumcu yerel yönetim atölyeleri).

Forum bölümünde katılımcılar atölye raporları üzerinden eleştirilerini ve kendi önerilerini paylaştılar.

Son bölümde, atölye temsilcileri ve katkı sunan uzmanların hazırladığı Konferans sonuç bildirgesi taslağı okundu. Gelen öneriler doğrultusunda son şeklinin verilmesi ve yayınlanması amacıyla bir yazım ekibi oluşturularak Konferans tamamlandı.


*AİHM Eski Yargıcı Rıza Türmen’in çağrısı ile DiB tarafından düzenlenen toplantı sonucu düzenlenmesine karar verilen Yerel Demokrasi Konferansı, çağrıcı kuruluşların önerisi ile oluşan bir hazırlık ekibi tarafından gerçekleştirildi.

 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu