thumb image

Bildirgeler

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK BAŞLANGIÇ BİLDİRGESİ

28.06.2016

Türkiye giderek büyüyen bir demokrasi krizi içinde, hızla karanlık bir geleceğe doğru sürüklenmektedir. Siyasi iktidar demokrasiyi seçim sandığına indirgeyerek tahrip etmektedir. Ülke, seçimde çoğunluğu sağlayan partinin, hedefine ulaşmak için her şeyi yapabileceği anlayışıyla yönetilmektedir. Hukuk devleti rafa kaldırılmıştır; yargı tamamıyla iktidara bağımlı hale getirilmiştir. Güç tek bir kişinin elinde toplanmıştır.  Devamı için tıklayın.

 

 

 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

23.10.2016

Tek adam rejimine sokulmaya çalışılan Türkiye, son dönemde yoğun bir hukuksuzlaştırma zorlaması altında. Bu kapsamda siyasal iktidar, 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek Türkiye’yi OHAL baskı rejimi-ne soktu; ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle, denetimsiz, meclis-siz, anayasasız, hukuksuz yönetmek, bütün yetkileri tek elde toplayacak başkanlık rejimini getirmek için fırsata dönüştürdü. Devamı için tıklayın.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu