DİB’DEN MUHALEFETTEKİ TÜM SİYASİ PARTİLERE AÇIK ÇAĞRI

CAN ATALAY NEZDİNDE ANAYASANIN PERVASIZCA ÇİĞNENMESİNE İZİN VERMEK  ÜLKEYİ SEÇİMSİZ YÖNETMEK İSTEYEN İKTİDARA ALAN AÇMAKTIR Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez karar vermesine rağmen hapiste tutulması, artık kendini anayasaya ve hukuka bağlı saymayan bir yönetim tarzının yerleştiğini gösteriyor. Konuyu Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bir yetki çatışmasına dönüştürmek ya da yalnızca iktidarın her […]

BARIŞ MÜMKÜN, BARIŞ ŞART

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BARIŞ MÜMKÜN, BARIŞ ŞART, EZİLENLERİN YOKSULLARIN TEK YAŞAMA ŞANSI BARIŞ Yeni yıla savaşla, ölümle giriyoruz. Gazze’de İsrail’in evrensel insancıl hukuku yerle bir ederek, bütün büyük emperyalist ülkeler tarafından açıktan desteklenen vahşi saldırısı binlerce ölüm ve korkunç yıkımlarla sürerken ticaret de sürüyor. Gemicikler gidip geliyor. Saray rejimi, bizzat İsrail’in bölgedeki varlığının güvencesiyken kaldırımlara […]

10 ARALIK’TA KADIKÖY’DEYİZ!

Yurttaşlara ve demokrasi güçlerine çağrı! Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye için, 10 Aralık’ta Kadıköy’deyiz. Eşit yurttaşlık hakkımızı ve laikliği savunmak için, Sermaye-tarikat-mafya düzenini kalıcılaştırmak isteyen iktidarın eğitimi ve toplumu devlet zoruyla dinselleştirme politikalarına karşı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması ve kurumun devasa bütçesinin halkın beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarına ayrılması için, ÇEDES ve antidemokratik, laiklik […]

ORTAK AÇIKLAMA: TTB SUSTURULAMAZ

“Halkın sağlık hakkının güvencesi olan Türk Tabipleri Birliği’nin yöneticilerinin hukuki dayanaktan yoksun biçimde görevden alınması kararı, ülkemizdeki anayasasızlaştırma sürecinin bir parçası. Türk Tabipleri Birliği; Sağlık hizmetinin kamusal niteliklerinin yok edilerek, sağlığın piyasalaştırılmasına ve metalaşmasına karşı halkın sağlık hakkını, Herkes için parasız, nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde sağlık hizmetini, Savaşa karşı barışı ve yaşam hakkını savunuyor. Sağlık […]

YEREL SEÇİMLER VE YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI

Rıza Türmen’in T24’de yayınlanan 02.12.2023 tarihli yazısını paylaşıyoruz*. Makale, DiB tarafından düzenlenen yerel seçimler ve yerel demokrasi konferansı konulu çevrimiçi toplantıda, Rıza Türmen’in açılış konuşmasının temellerini içeriyor. Yerel Seçimler ve Yerel Demokrasi Konferansı Konferanstan çıkacak öneriler bir “demokratikleşme” sürecini başlatacak öneriler olmalıdır Torres, Venezula’nın batısında 200 bin insanın yaşadığı küçük bir belediye. Uzun bir süredir […]

YEREL SEÇİMLER VE YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI TOPLANTISI

DiB’in çağrısı ile gerçekleşen 27 Kasım 2023 tarihli, “Yerel Seçimler ve Yerel Demokrasi Konferansı” konulu çevrimiçi toplantının sonuçları Demokrasi İçin Birlik’in çağrısıyla 27 Kasım 2023 de yapılan çevrimiçi toplantıya Alevi Bektaşi Federasyonu / Alevilerin Sesi Dergisi / Demokrasi İçin Birlik / Devrimci Yapı İş Sendikası / Emekçi Hareket Partisi (EHP) / Emek Partisi (EMEP) / Engelsiz […]

TTB’YE KARŞI SÜREN DAVA HALKIN SAĞLIK HAKKINA TEHDİTTİR

Sağlığın piyasalaştırılması ve metalaştırılmasına karşı halkın sağlık hakkını, savaşa karşı barışı savunan Türk Tabipleri Birliği tam da bu nedenlerle iktidar tarafından hedefe konuluyor. İktidarın emek meslek örgütlerinin özerkliğine, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik baskı, sindirme, etkisizleştirme çabasının ürünü olan dava geri çekilmelidir. TTB susturulamaz. Demokrasi için Birlik 📣 TTB’YE KARŞI SÜREN DAVA HALKIN SAĞLIK HAKKINA […]

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ORTAK HEDEF OLMALI

Cinsiyet eşitsizliği kadınlara yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, kadın yoksulluğunun nedenidir. Cinsiyet eşitsizliği Kapitalist sistemin kadınları şiddet kullanarak ucuz ve görünmeyen emek olarak sisteme dahil etmesine olanak sağlar. Emperyalist paylayım savaşlarına ucuz asker, sermayeye ucuz emek böyle sağlanır. İktidarın kadınlara yönelik şiddetin temel sebebini toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması kadınların şiddet yoluyla itaate […]

AN URGENT CALL FROM TURKEY

STOP THE WAR AND THE OCCUPATION – FREEDOM FOR PALESTINE Trade unionists, activists, workers, artists, writers, retired ministers or members of parliament, scientists, lawyers, human rights defenders, 202 citizens and 57 democratic associations, trade unions, platforms, professional organizations and political parties in Turkey have made a call to end the war and genocide in Gazze, demanding an end to […]

57 KURUM, 202 YURTTAŞTAN FİLİSTİN İÇİN ÇAĞRI

Sendikacı, aktivist, emekçi, sanatçı, yazar, önceki dönem milletvekili ve bakan, bilim insanı, hukukçu, siyasetçi, hak savunucusu 202 yurttaş ve  57 demokratik kurum, sendika, platform, meslek örgütü, siyasi parti, Gazze’de savaşa ve soykırıma son verilmesi, işgalin durdurulmasını isteyerek Filistin’e özgürlük, ülkede ve bölgede adil ve kalıcı barış çağrısı yaptı. Çağrı metni ve imza verenlerin tam listesini […]

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu