BUGÜN GÜNDEM SAĞLIK

PANDEMİ GÖLGESİNDE 2021 SAĞLIK BÜTÇESİ! Bugün TBMM’de gündem sağlık ama aslında pandemi nedeniyle yaklaşık dokuz aydır hemen hemen bütün ülkelerde her gün gündem sağlık. Sağlık Bakanlığı’nın güvenilirliği tartışmalı verilerine göre bile, başta Türkiye’nin Wuhan’ına dönüşen İstanbul olmak üzere salgın ülkemizde de çığ gibi büyümekte.  Covid 19 pandemisi salgınla mücadelede kamusal ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ne […]

PLAN-PROGRAM ENFLASYONU: SONUÇ SIFIR

Oğuz Oyan* Türkiye’nin yönetim yapısına dışardan bakan ve işleyiş düzenine hâkim olmayanlar, ortadaki plan-program enflasyonuna aldanıp ülkede ciddi bir planlama çabasının var olduğuna hükmedebilirler. Ne yazık ki bunlara, yeterince donanıma sahip olmadan veya hukuki/idari yapıyı yeterince kavramadan inceleme yapmaya kalkışan bazı yerli araştırmacılar da eklenmiş durumda. Öyle olunca da yanlış çıkarımlar, hatta özgünlük peşinde koşanlar […]

BÜTÇE HAKKI BASIN TOPLANTISI

Demokrasi İçin Birlik (DİB), 2020 bütçesine ilişkin olarak DİB’e güç veren toplum kuruluşları ve uzmanlarla bir süredir yaptığı çalışmayı sonuçlandırdı ve  TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası’nda (MMO) düzenlenen bir basın toplantısı ile ortaklaşılan görüşleri paylaştı. “Bütçe Hakkı”nın en temel hak olduğuna vurgulanan bildiride, halkın ve örgütlü temsilcilerinin katılmadığı bir bütçe sürecinden halkın yararına bir sonuç […]

DİB BÜTÇE HAKKI SUNUMU

DİB BASIN TOPLANTISI*: BÜTÇE HAKKI EN TEMEL HAKTIR

BÜTÇE HAKKI EN TEMEL HAKTIR  Halkın ve örgütlü temsilcilerinin katılmadığı bir bütçe sürecinden halkın yararına bir sonuç çıkmaz. Halkın, demokratik toplum kuruluşlarının, sendikaların, yurttaşların ödedikleri vergilerle yaratılan kamu kaynaklarının hangi amaçla kullanılacağını belirleyemediği, hesap soramadığı, denetleyemediği, katılımcılıktan uzak, şeffaf olmayan bir bütçe süreciyle karşı karşıyayız.  Ekonomik krizin etkilerinin toplu intihar olaylarıyla da görünmeye başladığı, toplumun […]

DİB’DEN MİLLETVEKİLLERİNE: ‘BÜTÇE HAKKINA SAHİP ÇIKIN’

Demokrasi İçin Birlik (DİB), parti ayırımı gözetmeksizin parlamentodaki tüm milletvekillerine  gönderdiği bir açıklamayla, demokrasi güçlerinin ve halkın 2020 yılı bütçe görüşmeleri sürecine ilişkin beklentilerini dile getirdi. (PDF DOSYASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ)   YANSIMALAR:

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu