DEMOKRASİ KONFERANSI BASIN TOPLANTISI

“Ülkenin Geleceğinde Bizim de Sözümüz Var!” “Ekmek, özgürlük, adalet” sloganıyla Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan “Demokrasi Konferansı” çağırıcıları ve bileşenleri tarafından İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Tüm demokratik muhalefetin yaşanan siyasal ve ekonomik krize ortak cevap üretmesi, demokrasi ve özgürlük talepleriyle iş ve ekmek taleplerinin bir bütünlük içinde yükseltilmesi hedefiyle, kadın, işçi, gençler başta olmak üzere ülkenin […]

100’E YAKIN KURUMDAN TEMEL GELİR GÜVENCESİ ÇAĞRISI

Aralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Turizm ve eğlence sektörü sendikaları, siyasi partiler, inanç platformları, kadın örgütleri ve çok sayıda Kent Konseyinin bulunduğu kuruluşlar, temel gelir güvencesinin pandemi koşullarında minimum refah düzeyinin altındaki kişilerden başlayarak acilen hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.  “Temel Gelir Güvencesi Yaşatır” basın toplantısı, […]

‘TEMEL GELİR GÜVENCESİ YAŞATIR’ BASIN TOPLANTISI

DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİ  Türkiye’de zaten adaletsiz olan gelir dağılımı, Covd-19 salgınının yarattığı ekonomik krizle daha da derinleşti. Salgının ve ekonomik krizin bütün ağırlığı kadınların, emekçilerin, yoksulların, esnafın, kayıtsız çalışanların sırtına yüklendi. Milyonlarca kişi işsiz. İnthar vakaları birbirini izliyor, kadına yönelik şiddet arttı, esnaflar kepenk indiriyor. İnsanlar çöplerden çürük sebze meyve topluyor. Salgının önlenmesi için gelir […]

DİB BÜTÇE HAKKI SUNUMU

DİB BASIN TOPLANTISI*: BÜTÇE HAKKI EN TEMEL HAKTIR

BÜTÇE HAKKI EN TEMEL HAKTIR  Halkın ve örgütlü temsilcilerinin katılmadığı bir bütçe sürecinden halkın yararına bir sonuç çıkmaz. Halkın, demokratik toplum kuruluşlarının, sendikaların, yurttaşların ödedikleri vergilerle yaratılan kamu kaynaklarının hangi amaçla kullanılacağını belirleyemediği, hesap soramadığı, denetleyemediği, katılımcılıktan uzak, şeffaf olmayan bir bütçe süreciyle karşı karşıyayız.  Ekonomik krizin etkilerinin toplu intihar olaylarıyla da görünmeye başladığı, toplumun […]

BASIN TOPLANTISINA ÇAĞRI: ‘BÜTÇE HAKKI, YURTTAŞLARIN EN TEMEL HAKKIDIR!’

Değerli basın emekçileri, değerli dostlar, Yurttaşların ödedikleri vergilerden oluşan kamu kaynaklarının hangi amaçla kullanılacağını belirleyemediği, hesap soramadığı, denetleyemediği, katılımcılıktan uzak, saydam olmayan bir bütçe süreciyle karşı karşıyayız! Tek adam rejimine geçiş, bütçe hakkının Meclis tarafından kullanılmasını ortadan kaldırdı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe, askeri harcamaları yükseltirken, yoksulluk ve adaletsizliği artıyor. Demokrasi için Birlik olarak, halkın, demokratik toplum […]

    Demokrasi için Birlik (DiB) Temmuz ayı içerisinde demokrasi güçlerine ve yurttaşlara, demokrasiyi kazanmak ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi yapmanın koşullarını yaratmak için birlikte adım atma çağrısı yapmıştı. DiB’e güç veren parlamento içi ve dışı siyasal partiler, demokratik kitle ve mesleki örgütler ve bireylerin katkıları ile ortak bir “Demokratik Program” temel metni oluşturuldu (Yukarıda) ve 13 Eylül’de bir Basın […]

İSTANBUL, HALKININDIR!

Demokrasi için Birlik, 23 Mayıs, 11:30 da, İstanbul Mimarlar Odasında “Demokrasi Seferberliğine Çağrı… İSTANBUL, HALKININDIR!” başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.  Pek çok siyasi parti yöneticisi ve Demokratik Kitle Örgütü temsilcisinin katıldığı geniş  toplantıda, basın açıklamasını Sanatçı Orhan  Alkaya okudu. Basın açıklamasına katılan, destekleyen demokrasi güçleri, Ekrem İmamoğlu’nun artık sadece CHP’nin değil tüm demokrasi güçlerinin adayı […]

DEMOKRASİ SEFERBERLİĞİNE ÇAĞRI

– BASIN TOPLANTISI –   Tek adam rejimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle halkın iradesini gasp ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini yenileme kararı verdi. Hiç şüphe yok, bu yalnız İstanbul’un seçimi değil, Türkiye’nin seçimi. İstanbul yeniden kazanılacaksa hep birlikte kazanılacak. Hep beraber sahip çıkılacak.  İstanbul seçimlerini 31 Mart’ta güçlerini ortaklaştıran toplum kesimleri yeniden kazandığında yalnız halkın iradesi […]

DİB BASIN TOPLANTISINA ÇAĞRI: İSTANBUL, HALKININDIR!

Demokrasi Seferberliğine Çağrı… İSTANBUL, HALKININDIR! Tek adam rejimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle halkın iradesini gasp ederek İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerini yenileme kararı verdi. Hiç şüphe yok, bu artık İstanbul’un seçimi değil, Türkiye’nin seçimi.  İstanbul seçimlerini 31 Mart’ta güçlerini ortaklaştıran toplum kesimlerinin yeniden kazanması durumunda yalnız halkın iradesi gerçekleşmeyecek çoğulcu, katılımcı, barışa ve hukukun üstünlüğüne […]

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu