EĞER GELECEĞİMİZ OLACAKSA

Küresel ısınma ve iklim krizinin yarattığı yıkım, dünyayı gün be gün yaşanmaz hale getiriyor. Doğanın büyük bir hızla tahrip edildiği, diğer canlıların yaşam haklarının ve yaşam alanlarının hiçe sayıldığı bir dünyada, insan yaşamı hayal bile edilemez. Dünyayı zehirleyen, ormanları yok eden, ekolojik dengeyi bozan, doğayı ve emeği sömüren kapitalizmin iklim krizinin sorumlusu olduğunu haykırmadan hayat […]

DİB SÖZCÜSÜ RIZA TÜRMEN: DEMOKRASİ İSTEYENLER BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Eski Yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik (DİB) Sözcüsü Rıza Türmen, sistem tıkanıklığı, kayyum atamaları ve diğer antidemokratik uygulamaları değerlendirdi. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyumun hukuksuz olduğunu hatırlatan Türmen, kayyum atanan kentlerin temsiliyetsiz bırakıldığını belirterek, sandıklara giderek oy verenlerin oylarının atanan kayyumla boşa çıkarıldığını dile getirdi. Belediyelere atanan […]

    Demokrasi için Birlik (DiB) Temmuz ayı içerisinde demokrasi güçlerine ve yurttaşlara, demokrasiyi kazanmak ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi yapmanın koşullarını yaratmak için birlikte adım atma çağrısı yapmıştı. DiB’e güç veren parlamento içi ve dışı siyasal partiler, demokratik kitle ve mesleki örgütler ve bireylerin katkıları ile ortak bir “Demokratik Program” temel metni oluşturuldu (Yukarıda) ve 13 Eylül’de bir Basın […]

BİR HALK YARATMAK

RIZA TÜRMEN Demokrasilerde halk, egemenliğin bir bölümünü kendisinde saklı tutar; iktidara vermez. 23 Haziran seçimi İstanbul’a yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı seçmekten  öte bir anlam taşıyor. Kimsenin tanımadığı, küçük bir belediyenin başkanı Ekrem İmamaoğlu, Türkiye’de siyaset sahnesine egemen olan kimliklere sıkışmış, kutuplaşmış siyaset anlayışını ters yüz etti. Tam tersi bir siyaset anlayışı getirdi. Duvarları kaldıran, […]

DİB’DEN DEMOKRASİ SEFERBERLİĞİ

Demokrasi için Birlik (DİB), 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde, sosyal medya kanalları, görsel ve yazılı medya üzerinden bir dizi etkinlikle kamuoyunu duyarlı ve uyanık olmaya çağıran bir çalışma başlatıyor. Bu amaçla hazırlanan görsel materyaller seçim gününe kadar peş peşe kamuoyu ile paylaşılacak. Çalışma içeriği, 23 Mayıs’da, İstanbul Mimarlar Odasında düzenlenen “Demokrasi Seferberliğine Çağrı… […]

YENİ BİR TÜRKİYE ÜTOPYASI

Bu yeni dönemde, Türkiye’de  demokrasi mücadelesi veren güçlerin sadece neye karşı olduklarını değil, aynı zamanda nasıl bir Türkiye istediklerini de topluma açıklamaları zorunludur. Var olanı değiştirmek, yeni bir dünya yaratmak bir ütopya gerektirir. 24 Haziran’da Türkiye’nin geleceği bakımından büyük önem taşıyan seçimler yapıldı. Sonuçlar alındı. OHAL koşullarında ve adayların eşit olanaklara sahip olmadığı bir ortamda […]

TAMAM, TAMAM! ÇOK SIKILDIK, TAMAM!

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik (DİB) kurucularından Rıza Türmen ile Ahvalnews’ta yayınlanan söyleşiyi paylaşıyoruz. Söyleşiden Satırbaşları Erken seçim için 24 Haziran tarihinin seçilmesi önceden düşünülmüş bir plan gibi sanki. Seçim kanununda yapılan değişiklikler seçimlerin ne kadar güvenlik altında olacağı konusunda kuşkular, soru işaretleri yaratıyor. Demokrasi için Birlik, bir İlkeler […]

HAZIRLIKLI OLURSAK BU SEÇİMİ KAZANIRIZ

WEBİZ TV/DİB ortak yayını “Herkes İçin Demokrasi” seçimlere kadar sürecek “Seçime Doğru” kuşağını “Seçim Güvenliği – İttifak ve Ötesi” konulu söyleşi ile başlattı.  İlk konuklar; DİB Koordinasyonundan Tayfun İşbilen ve Seçim Süreci Meclisleri’nden Eymen Demircan. Tayfun İşbilen; DİB’in inisiyatifi ile gerçekleşen, meclis içi muhalefet partileri dahil, siyasal ve sivil toplum yapılanmalarının desteklediği seçim güvenliği eşgüdüm çalışmalarını CHP […]

 DİB’DEN DEMOKRASİ HEDEFİNDE ORTAKLAŞMAYA ÇAĞRI 

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birindeyiz. 80 milyonun özlemi, adalet ve barışın egemen olduğu bir toplumda bütün hak ve özgürlükleri güvence altına alınmış eşit yurttaşlar olarak  bu ülkede huzur içinde, kardeşçe yaşamak. Hukuksuzluğun sıradanlaştığı, adalete güvenin sarsıldığı, keyfi uygulamaların kişileri ve kurumları tehdit ettiği, ahlaki-vicdani çöküşün toplumsal dokuyu kemirdiği gergin ve ağır bir ortamda yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Her geçen gün daha ağırlaşan, otoriterlikten totaliterliğe evirilmekte olan hukuksuz, adaletsiz, keyfi, çatışmacı, ayrıştırıcı  siyaset tarzı kuşaklar boyu […]

Rıza Türmen: Demokrasi İçin Birlik

Bundan bir yıl önce kurulan Demokrasi için Birlik (DİB) Platformu, geçtiğimiz Pazar günü bir demokrasi forumu düzenledi. Forumun logosu şöyleydi: “Demokrasi İçin Bir Aradayız. Yılmayacağız.” DİB bir yıldır Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren en önemli STK’lardan biri. Amacı, Türkiye’deki baskıcı, tahakkümcü, otoriter düzene itirazı olan bütün STK’ların, demokratik kitle örgütlerinin, farklılıklarını koruyarak, hiyerarşisiz, yatay bir  örgütlenmeye […]

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu