DEMOKRASİ KONFERANSI BASIN TOPLANTISI

“Ülkenin Geleceğinde Bizim de Sözümüz Var!” “Ekmek, özgürlük, adalet” sloganıyla Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan “Demokrasi Konferansı” çağırıcıları ve bileşenleri tarafından İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Tüm demokratik muhalefetin yaşanan siyasal ve ekonomik krize ortak cevap üretmesi, demokrasi ve özgürlük talepleriyle iş ve ekmek taleplerinin bir bütünlük içinde yükseltilmesi hedefiyle, kadın, işçi, gençler başta olmak üzere ülkenin […]

‘DEMOKRASİ KONFERANSI’NA DOĞRU

Karanlığın inadına, mavisi, kırmızısı, turuncusu, moru, yeşili, pembesi var Ülkenin Geleceğinde Bizim de Sözümüz Var Ülkemiz büyük bir siyasal ve ekonomik krizin içinde sürükleniyor. Covid 19 salgını ekonomik krizi derinleştirdi. Ülkede yaşayanlar, açlıkla, yoksullukla, işsizlikle ve salgında ölümle yüz yüze bırakıldı. Ne yurtta, ne cihanda barış içindeyiz. Kamu varlıkları ve doğa acımasızca yağmalanıyor. Hapishaneler siyasi […]

DEMOKRASİ KONFERANSI

Hak talebinde bulunan bütün grupların talepleri arasında bağlantı kurarak bunları siyasal bir proje çerçevesine oturtmak amacıyla bir “Demokrasi Konferansı”nın toplanmasına gerek var. Konferansa demokrasi ve hak talepleri bulunan bütün örgütler, siyasal ideolojileri, dünya görüşleri ne olursa olsun katılmalı RIZA TÜRMEN, T24 2017 referandumu ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’de rejim değişmiştir. Kuvvetler ayrılığını, hukuk […]

DEMOKRASİ KONFERANSI ÜZERİNE

HÜSNÜ ÖNDÜL, EVRENSEL GAZETESİ Bundan 32 yıl önce (nisan 1989), Yazar Aziz Nesin’in öncülüğünde “Demokrasi Kurultay”ı düzenlenmişti. 930 kişinin çağrılı olduğu kurultayda, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, SP Genel Başkanı Ferit İIsever, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Türk-İş Örgütlenme Sekreteri Orhan Balaban, TMMOB Genel Başkanı Teoman […]

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu