DİB SAĞLIK KOMİSYONU AŞI RAPORU 14 Ocak 2021

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA AÇIK MEKTUP: KAMU SAĞLIĞI İÇİN ADİL BİR AŞILAMA SİSTEMİ OLUŞTURULMALIDIR! Bugün 14 Ocak 2021… DSÖ’nün açıklamasına göre tüm dünyada 36’sı zengin, 6’sı ise orta gelir grubunda olan 42 ülkede aşılama başlanmış ve devam etmekteyken geri kalan içinde orta gelirli ve yoksul ülkeler, bir diğer deyişle 6 milyar insan “acil kullanım onayı” alan güvenli ve […]

COVİD-19 AŞILARINA DAİR TTB TUTUM BELGESİ

ETKİLİLİK, GÜVENLİLİK, KALİTE İLE İLGİLİ VERİLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMAYAN VE BAĞIMSIZ BİLİMSEL KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEYEN HİÇBİR AŞI TOPLUMDA YAYGIN UYGULANMAMALIDIR! Aşı, yaşam kurtaran büyülü bir keşiftir. Aşılar çiçek, çocuk felci, kızamık, boğmaca, difteri, tetanos gibi hastalıkların azaltılmasında; bu hastalıklardan ölümlerin ve sakatlıkların önlenmesinde etkili olmuştur. Aşılar her yıl yaklaşık üç milyon insanın ölümünü engellemektedir. […]

SALGIN SİYASETİNE KARŞI ÖRGÜTLÜ KOLLEKTİF DAYANIŞMA 

Küresel salgın ülkemizde kontrol edilemez bir noktada. Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde yaygınlaşıyor. Ülkenin en ücra köşelerine ulaşmış durumda. HES haritasına bakınca ülke kıpkırmızı. Hastalanan insanların sayısı ve ölümler her gün artıyor. Kapitalistler daha çok kar etsin diye, hayatta kalmak için vahşi çalışma koşullarında çalışan işçiler ve emekçiler ölüyor. Tüm eksikliklere, olumsuz koşullara, önlerine […]

FIRTINA KAPIDA!

TTB COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda! Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 6 aylık süreci kapsayan değerlendirme raporunu, 21 Eylül 2020 tarihinde zoom üzerinde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. […]

TTB GYK TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Tabip Odası seçimlerinden sonra gerçekleştirilen ilk GYK’ye Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Tabip Odalarının başkan ve yöneticileri, TTB kol, dergi ve çalışma gruplarının temsilcileri katıldılar. GYK’de katılımcılar pandemi sürecinde ön safta mücadele ederken yaşamlarını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını unutmayacaklarını, […]

ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELİYOR!

Salgın kontrolden çıktı. Kamu çıkarlarını gözetmeyen neoliberal politikaların bedelini sağlık emekçileri hayatlarıyla ödüyor. İktidar, sağlık emekçilerinin fedakârlıkları, emekleri, yaşamları pahasına temeli olmayan bir başarı hikâyesi yarattı. “Normalleşme” adı altında ülke, ölenin ölüp, kalan sağların “sermayenin” olacağı adı konmamış bir kitle bağışıklığı uygulamasına terk edildi.  Bütün kaynakları toplumun ihtiyaçları için seferber etmek, zorunlu alanlar dışında üretimi […]

TTB: BİRİNCİ BASAMAK ÇALIŞANLARININ SESİNE KULAK VERİN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisinin birinci basamak sağlık hizmetlerini nasıl etkilediğini ortaya koyabilmek amacıyla, TTB Aile Hekimliği ve TTB Pratisyen Hekimlik Kolları’nın katkılarıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Elektronik ortamda hazırlanan soru formu, kartopu tekniğiyle yaklaşık 59 ilde 500 ASM’ye ulaştırıldı. Toplam 53 ilde 410 ASM’nin yanıtladığı araştırmanın sonuçları 7 Ağustos 2020 Cuma günü […]

COVID-19 PANDEMİSİ İKİ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU-TTB

Türk Tabipler Birliği (TTB), COVID-19 PANDEMİSİ İKİ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU’nu yayınladı.  TTB COVID-19 Danışma ve İzleme Kurulu tarafından hazırlanan 14 Mayıs 2020 tarihli raporun aşağıda paylaştığımız sunuş metni, TTB Merkez Konseyi tarafından kaleme alındı. Raporun tamamına https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. SUNUŞ Dünya ve ülkemiz milyarlarca insanın geçimini, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi sağlığını bedenen ve ruhen sarsan, […]

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve meslek kuruluşları hakkında yaptığı açıklamaya dair TMMOB’ye bağlı Odalar ortak bir basın açıklaması yaptı. * * * TMMOB’ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması:  AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanının Meslek Odalarını Hedef Alması Demokrasi ile Bağdaşmamakta, Üyelerimizin Özgür İradesini Dikkate AlmamaktadırÜlkemizden, Kamu Yararı Uygulamalarından, Özerk Demokratik Mesleki […]

1 MAYIS BASIN TOPLANTISI

Emek ve bilim ile kurulacak YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN İÇİN, YAŞASIN 1 MAYIS! 22 Nisan 2020 İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan […]

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu