TTB: BİRİNCİ BASAMAK ÇALIŞANLARININ SESİNE KULAK VERİN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisinin birinci basamak sağlık hizmetlerini nasıl etkilediğini ortaya koyabilmek amacıyla, TTB Aile Hekimliği ve TTB Pratisyen Hekimlik Kolları’nın katkılarıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Elektronik ortamda hazırlanan soru formu, kartopu tekniğiyle yaklaşık 59 ilde 500 ASM’ye ulaştırıldı. Toplam 53 ilde 410 ASM’nin yanıtladığı araştırmanın sonuçları 7 Ağustos 2020 Cuma günü […]

COVID-19 PANDEMİSİ İKİ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU-TTB

Türk Tabipler Birliği (TTB), COVID-19 PANDEMİSİ İKİ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU’nu yayınladı.  TTB COVID-19 Danışma ve İzleme Kurulu tarafından hazırlanan 14 Mayıs 2020 tarihli raporun aşağıda paylaştığımız sunuş metni, TTB Merkez Konseyi tarafından kaleme alındı. Raporun tamamına https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. SUNUŞ Dünya ve ülkemiz milyarlarca insanın geçimini, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi sağlığını bedenen ve ruhen sarsan, […]

TTB’DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve Türkiye’deki durumu değerlendirdiği basın toplantısı 16 Mart 2020 günü, TTB’de gerçekleştirildi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Covid-19 İzleme Grubu üyeleri Prof. Dr. Özlem Azap ve Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz katıldılar. Basın açıklamasını Prof. Dr. Sinan Adıyaman […]

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu