thumb image

HAYIRlı Haberler

YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI TOPLANIYOR

Hazırlığı bir süredir 6 atölye çalışması ile sürdürülen Yerel Demokrasi Konferansı 11 Şubat 2024 tarihinde Taksim Hill Otel’de gerçekleşecek.

Konferans; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem ve depremin iktidar tarafından bir katliama dönüştürülmesinin yıldönümünde depremde yitirilen canlara, tarihi ve kültürel mirasa ve kentlere adanıyor.

Yerel merkez ilişkilerinin demokratik biçimde yeniden düzenlenmesi, kent hakkı- katılım, ekolojik yerel yönetimler, halkçı ve toplumcu yerel yönetim, herkesin kenti, Kadın ve Lgbti+atölyesi başlığını taşıyan atölyelerin raportörleri 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Sevgi Soysal Kültür Merkezi’nde toplanarak tüm raporları elden geçirecek, konferansa sunulacak bir sonuç bildirgesinin taslağını ortaya çıkaracaklar.

Konferans hazırlık ekibinden gelen davet şöyle:

“Hukuk ve Anayasadan söz edilmeyen bir süreçte yerel seçimlere giderken, ‘söz bizim karar bizim’ demek, güçlerimizi ortaklaştırmak, dayanışmayı güçlendirmek için bir araya geliyoruz. Konferansa katılmanızdan mutlu olacağız.”


 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu